Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Sosnowej_Prostej w Węgrowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Sosnowej_Prostej w Węgrowie

Przetarg nieograniczony

{[description]}
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul Sosnowej_Prostej w Węgrowie
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 01.06.2021 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 01.06.2021 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 01.06.2021 Pobierz
  Opinia geotechniczna 01.06.2021 Pobierz
  Przedmiar robót 01.06.2021 Pobierz
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 01.06.2021 Pobierz
  Dokumentacja budowlana 01.06.2021 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 01.06.2021 Pobierz 
  Wynik postępowania 28.06.2021 Pobierz

 Tematy:
Aktualności