Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje że, od dnia 1 września br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej
i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie.

{[description]}
    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje że, od dnia  1 września br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji saitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie.

    Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw".

    W związku z powyższym w obrębie ww. ulic wystapią czasowe utrudnienia w ruchu pieszym i drogowym. Za powstałe niedogodności przepraszamy i prosimy o zachowanie ostrożności.

    Planowany termin zakończenia robót w ul. Ludwisarskiej - 31 październik br., w ul. Poprzecznej     30 listopada br.

    Osoby zainteresowane wykonaniem przyłącza kanalizacyjnego w/w ulicach zapraszamy do siedziby firmy celem ustalenia warunków przyłączenia do nowo wybudowanej sieci.


    Szczegółowe informacje na temat podłączeń można uzyskać na stronie internetowej www.pwikwegrow.pl, w Dziale Technicznym Przedsiębiorstwa ul. K. Szamoty 42 B w Węgrowie lub pod nr. tel.: 25 792 30 24 wew. 44