Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie uprzejmie informuje, że w listopadzie br. rozpoczną się roboty budowlane związane z modernizacją stacji uzdatniania wody.

{[description]}
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie uprzejmie informuje, że w listopadzie br. rozpoczną się roboty budowlane związane z modernizacją stacji uzdatniania wody.

  Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach".

  Modernizacja stacji polegać będzie na wykonaniu robót budowlanych w zakresie poprawy efektywności procesu uzdatniania wody oraz zwiększenia wydajności do założonego poziomu 200 m3/h uzdatnionej wody.

  W związku z powyższym w okresie od listopada br. do maja 2019 mogą wystąpić sporadyczne przerwy w dostawie wody czy też spadki ciśnienia wody na sieci. Większość robót zaplanowana jest w porze nocnej, tak aby nie zakłócać funkcjonowania gospodarstw domowych, działalności przedsiębiorców i instytucji.

  Ze strony Przedsiębiorstwa zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby mieszkańcy, pracownicy firm i instytucji nie odczuli niedogodności związanych z prowadzonymi robotami.

  Ponadto informujemy, że w okresie świąteczno - noworocznym nie będą prowadzone żadne prace.