Spotkanie edukacyjne z Przedszkolakami

Spotkanie edukacyjne z Przedszkolakami

W ramach promocji realizowanego projektu pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw", na zaproszenie Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, w dniu 02.12.2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjne z przedszkolakami i ich rodzicami.

{[description]}

W ramach promocji realizowanego projektu pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw", na zaproszenie Katolickiego Przedszkola św. Antoniego w Węgrowie, w dniu 02.12.2018 r. zostało przeprowadzone spotkanie edukacyjne z przedszkolakami i ich rodzicami. Na spotkaniu wyświetlono prezentacje multimedialną, dotyczącą realizowanego projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Prezentacja w przystępny dla wszystkich sposób pokazywała jak można oszczędnie gospodarować wodą oraz czego nie wolno wrzucać do sieci kanalizacyjnej, aby nie spowodować awarii. Pracownik PWiK zachęcał mieszkańców ulic objętych projektem do podłączenia sie do nowo budowanej sieci kanalizacyjnej, przedstawiając korzyści wynikające z przyłączenia się do sieci oraz uświadamiając potrzebę przyłączania się.

Najmłodsi uczestnicy mogli również posłuchać opowiadania "Jak do pięknej rzeki człowiek wpuścił brudne ścieki" autorstwa Rafała Wejnera oraz poczęstować się słodkimi żelkami delfinkami.