Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Wesołej (odgałęzienia) oraz sieci wodociagowej w ul. Wesołej (odgałęzienia) w Węgrowie (zad.1.1,2.3)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Wesołej (odgałęzienia) oraz sieci wodociagowej w ul. Wesołej (odgałęzienia) w Węgrowie (zad.1.1,2.3)

Tryb: Przetarg nieograniczony | Status: Rozstrzygnięte

{[description]}
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej i ul. Wesołej (odgałęzienia) oraz sieci wodociagowej w ul. Wesołej (odgałęzienia) w Węgrowie (zad.1.1,2.3)
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 14.03.2019 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14.03.2019 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 14.03.2019 Pobierz
  Dokumentacja wykonawcza 14.03.2019 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 14.03.2019 Pobierz