Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Zad.1.1, Zad.2.3, Zad. 1.3, Zad.1.4

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Zad.1.1, Zad.2.3, Zad. 1.3, Zad.1.4

Tryb: Przetarg nieograniczony | Status: Rozstrzygnięte

{[description]}
Opis: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań: Zad.1.1, Zad.2.3, Zad. 1.3, Zad.1.4
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 27.02.2019 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 27.02.2019 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 27.02.2019 Pobierz
  Dokumentacja projetkowa_Wesoła 27.02.2019 Pobierz
  Dokumentacja projetkowa_Wesoła 27.02.2019 Pobierz
  Dokumentacja projetkowa_Wesoła 27.02.2019 Pobierz
  Dokumentacja projetkowa_Pogodna 27.02.2019 Pobierz
  Dokumentacja projetkowa_Szeroka_Partyzantów 27.02.2019 Pobierz
  Dokumentacja projektowa_Gościniec Niepodległości 27.02.2019 Pobierz
  Dokumentacja projektowa_Gościniec Niepodległości 27.02.2019 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 27.02.2019 Pobierz 


Tematy:
Przetarg