Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy Gościńcu Niepodległości w Węgrowie (zad.1.4)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy Gościńcu Niepodległości w Węgrowie (zad.1.4)

Tryb: Przetarg nieograniczony | Status: Rozstrzygnięte

{[description]}
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy Gościńcu Niepodległości w Węgrowie (zad.1.4)
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 12.02.2019 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12.02.2019 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 12.02.2019 Pobierz
  Opinia geotechniczna 12.02.2019 Pobierz
  Dokumentacja kanalizacja sanitarna 12.02.2019 Pobierz
  Dokumentacja wodociąg 12.02.2019 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 12.02.2019 Pobierz