Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie

Tryb: Przetarg nieograniczony | Status: Rozstrzygnięte

{[description]}
Opis: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 07.09.2018 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.09.2018 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 07.09.2018 Pobierz
  Dokumentacja projektowa 07.09.2018 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 07.09.2018 Pobierz