Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie

Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie

Tryb: Przetarg nieograniczony | Status: Rozstrzygnięte

{[description]}
Opis: Modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 10.08.2018 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10.08.2018 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 10.08.2018 Pobierz
  Dokumentacja projektowa 10.08.2018 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 10.08.2018 Pobierz