Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie

Tryb: Przetarg nieograniczony | Status: Rozstrzygnięte

{[description]}
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ludwisarskiej i Poprzecznej oraz sieci wodociągowej w ul. Ludwisarskiej w Węgrowie
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 17.07.2018 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17.07.2018 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 17.07.2018 Pobierz
  Dokumentacja budowlano-wykonawcza Ludwisarska 17.07.2018 Pobierz
  Aktualizacja dokumentacji Ludwisarska 17.07.2018 Pobierz
  Dokumentacja buodwlano-wykonawcza poprzeczna 17.07.2018 Pobierz 
  Pozwolenie na budowę Ludwisarska 17.07.2018 Pobierz
  Zgłoszenie Poprzeczna 17.07.2018 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 17.07.2018 Pobierz