Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw

Przetarg - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. Jarnice w gminie Liw

Tryb: Przetarg nieograniczony | Status: Rozstrzygnięte

{[description]}
Opis: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie mieszanym - grawitacyjnym i ciśnieniowym w m. jarnice w gminie Liw
Ogłoszenie i SIWZ:
  Zaproszenie do złożenia oferty 21.02.2018 Pobierz
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21.02.2018 Pobierz
  Załaczniki wersja edytowalna 21.02.2018 Pobierz
  Pozwolenie na budowę 21.02.2018 Pobierz
  Opinia geotechniczna 21.02.2018 Pobierz
  Przedmiar robót 21.02.2018 Pobierz
  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 21.02.2018 Pobierz
  Dokumentacja budowlana budowy sieci 21.02.2018 Pobierz
  Dokumentacja wykonawcza budowy sieci 21.02.2018 Pobierz
  Dokumentacja budowy przyłaczy 21.02.2018 Pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu 21.02.2018 Pobierz 


Tagi:
przetarg
Tematy:
Przetarg