INFORMACJA

INFORMACJA

PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie informuje, że w dniach 01-05.04. 2019 r. z oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej planowany jest wywóz osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków. Takie działania mogą powodować okresowe uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Cała operacja wywozu osadu zostanie przeprowadzona szybko i sprawnie, aby okres wystąpienia potencjalnych niedogodności był jak najkrótszy.
Liczymy na Państwa zrozumienie i z góry przepraszamy za mogące wystąpić niedogodności.

{[description]}
INFORMACJA
 
 
   PWiK Sp. z o.o. w Węgrowie informuje, że w dniach 01-05.04. 2019 r. z oczyszczalni ścieków przy ul. Targowej planowany jest wywóz osadów powstałych w procesie oczyszczania ścieków. Takie działania mogą powodować okresowe uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Cała operacja wywozu osadu zostanie przeprowadzona szybko i sprawnie, aby okres wystąpienia potencjalnych niedogodności był jak najkrótszy.
   Liczymy na Państwa zrozumienie i z góry przepraszamy za mogące wystąpić niedogodności.