Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wymianą armatury na sieci wodociągowej i związanymi z tym pracami w dniach 21.03.2018 - 22.03.2019 (czwartek, piątek) w godz. 9.00 do 13.00 w Jarnicach, nastąpi przerwa w dostawie wody na odcinku od nr 79 do cmentarza.

Za uciążliwości przepraszamy.

{[description]}
Zawiadomienie
 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wymianą armatury na sieci wodociągowej i związanymi z tym pracami  w dniach  21.03.2018 - 22.03.2019 (czwartek, piątek) w godz.  9.00 do 13.00 w Jarnicach, nastąpi przerwa w dostawie wody na odcinku od nr 79 do cmentarza.

Za uciążliwości przepraszamy.