Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody

Trwa modernizacja Stacji uzdatniania wody do chwili obecnej wykonano m.in. :

{[description]}

Trwa modernizacja Stacji Uzdatniania Wody do chwili obecnej wykonano m.in. :

  • roboty przygotowawcze w zakresie wydzielenia części filtrów 4 szt., które w pierwszej kolejności mają zostać poddane renowacji;
  • zabezpieczenie i modernizacja pracujących zbiorników filtracyjnych, montaż kołnierzy zaślepiających umożliwiających wydzielenie pozostałej części do modernizacji;
  • demontaż urządzeń i instalacji podlegających wymianie w obrębie modernizowanych filtrów;
  • piaskowanie i malowanie 4 filtrów;
  • wywóz i utylizacja materiałów z demontaży;
  • usuniecie złoża ze zbiorników filtracyjnych II stopnia wraz z utylizacją;
  • równolegle do prac technologicznych wykonany został nowy fundament pod pompy płuczne;
  • montaż niezbędnego okablowania.


Zakres robót został  odebrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru. Roboty przebiegają zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.