Informacja dla osób, które chcą podłączyć swoje nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Informacja dla osób, które chcą podłączyć swoje nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

Jaka jest procedura podłączania się do sieci kanalizacyjnej? W pierwszej kolejności mieszkaniec Miasta i Gminy Węgrów składa w siedzibie Spółki wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Niezbędne dokumenty to: dowód osobisty, mapka sytuacyjno – wysokościowa przyłącza (w skali 1:500 z naniesionym budynkiem do podłączenia i siecią kanalizacyjną).

{[description]}

Informacja dla osób, które chcą podłączyć swoje nieruchomości do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej

  1. Jaka jest procedura podłączania się do sieci kanalizacyjnej?
  • W pierwszej kolejności mieszkaniec Miasta i Gminy Węgrów składa w siedzibie Spółki wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci.
  • Niezbędne dokumenty to: dowód osobisty, mapka sytuacyjno – wysokościowa przyłącza (w skali 1:500 z naniesionym budynkiem do podłączenia i siecią kanalizacyjną).
  • Po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci posiadacz posesji zleca wykonanie projektu przyłącza.
  • Po wykonaniu projektu posiadacz posesji zleca wykonanie przyłącza, które odbiera przedstawiciel Spółki (otwarty wykop - przed zasypaniem rurociągu). Geodeta dokonuje inwentaryzacji i naniesienia przyłącza na mapę.
  • Następuje odbiór końcowy przyłącza oraz podpisanie umowy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Węgrowie Sp. z o. o.

 

  1. Kiedy można zacząć korzystać z kanalizacji?

Po odbiorze technicznym przyłącza do sieci kanalizacyjnej i po podpisaniu umowy na odbiór ścieków.

  1. Kiedy trzeba podpisać umowę o odbiór ścieków?

Umowę o odbiór ścieków należy podpisać po odbiorze technicznym przyłącza kanalizacyjnego w ciągu siedmiu dni roboczych.