Kontrakt III (zad.1.4)

Kontrakt III (zad.1.4)

{[description]}

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i Al. Partyzantów w Węgrowie (zad.1.3)"

Zadanie w trakcie realizacji 

22 października 2019 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie podpisało umowę na realizację zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej i Al. Partyzantów w Węgrowie (zad.1.4)". Wykonawcą robót jest firma URTECH Sp. z o.o. ul. Codzienna 20, 03-668 Warszawa. W ramach umowy wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Szerokiej - kanał sanitarny - grawitacyjny z rur PVC-U SN8 Dn200 łączony na uszczelkę gumową o łącznej długości L=1024m wraz z odgałęzieniami bocznymi z rur PCV-U SN8 Dn160 o łącznej długości L=33,5m; oraz sieć kanalizacji sanitarnej w Al. Partyzantów - kanał sanitarny - grawitacyjny z rur PVC-U SN8 Dn200 łączony na uszczelkę gumową o łącznej długości L=126m wraz z odgałęzieniami bocznymi z rur PCV-U SN8 Dn160 o łącznej długości L=21m.

Planowany termin zakończenia robót - 30 września 2020r.

Przedmiotowe zadanie stanowi element projektu "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw. Projekt otrzymał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"


Galeria Kontrakt III Zobacz galerię