Kontrakt XX (zad.5.1)

Kontrakt XX (zad.5.1)

{[description]}

"Budowa pompowni głównej wraz towarzyszącą niezbędna infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie"

Zadanie w trakcie realizacji
 

24 stycznia 2020 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie podpisało umowę na realizację zadania "Budowa pompowni głównej wraz towarzyszącą niezbędna infrastrukturą na terenie oczyszczalni ścieków w Węgrowie". Wykonawcą robót jest firma HYDRO-MARKO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 139 w Jarocinie.

W ramach Zadania 5.1 wybudowany zostanie nowy budynek pompowni głównej, w skład którego wejdą: pomieszczenie krat, komora ścieków, pomieszczenia odbioru skratek, sterowania, urządzenia: 2 zespoły pomp zatapialnych, krata mechaniczna, awaryjna krata ręczna, prasopłuczka skratek, przenośnik śrubowy pionowy i poziomy, instalacja kontenerowej stacji zlewczej i piaskownika. Stary budynek pompowni przewidziany został do rozbiórki. W efekcie prac usprawniona zostanie praca części mechanicznej oczyszczalni ścieków. Planowany termin zakończenia robót - 31.01.2021r.

Powyższe działanie inwestycyjne finansowane będzie dodatkowo dzięki  pożyczce ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, stanowiącej uzupełnienie wkładu własnego Beneficjenta.

Przedmiotowe zadanie stanowi element projektu "Modernizacja stacji uzdatniania wody budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"


Galeria Kontrakt XX Zobacz galerię