Kontrakt XII i XIII (zad.4.2, 4.3)

Kontrakt XII i XIII (zad.4.2, 4.3)

{[description]}

15 grudnia 2016 roku Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zrealizowało zadanie 4.2 polegające na zakupie specjalistycznego samochodu pogotowia technicznego do monitorowania sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej na terenie aglomeracji Węgrów. Samochód marki Opel Combo został dostarczony przez firmę Jastrzębski S.A ul. Targowa 20, 08-110 Siedlce. Pojazd przystosowano odpowiedio do pełnionej funkcji - posiada specjalistyczną zabudowę części ładunkowej przeznaczonej do przewozu zestawu do inspekcji wizyjnej sieci. Przedmiotowy zestaw wizyjny został zakupiony w ramach zadania 4.3 Kontrakt XIII od firmy KanrRo LTD Sp. z o.o. Zestaw kamerowy pozwoli na bieżącą ocenę stanu technicznego istniejących już sieci, umożliwiając zapobieganie ewentualnym awariom oraz minimalizowanie ich skutków.

Przedmiotowe zadania stanowią element projektu " Moderizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środoisko 2014-2020, Działanie 2.3 "Gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach". 


Galeria Kontrakty XII i XIII Zobacz galerię