Sieć kanalizacyjna

Sieć kanalizacyjna

Mieszkańców miasta Węgrów obsługuje sieć kanalizacji sanitarnej rozdzielczej o długości 46,14 km, do którego ścieki odprowadza ponad 2 600 gospodarstw domowych oraz ponad 70 przedsiębiorców poprzez przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 23 km.

{[description]}

Sieć kanalizacyjna

Mieszkańców miasta Węgrów oraz ościenne miejscowości gminy Liw obsługuje sieć kanalizacji sanitarnej rozdzielczej o długości 61,54 km, do której ścieki odprowadzane są przez 1773 szt. przyłaczy kanalizacyjnych, o łącznej długości 35,7 km.

W ciągu najbliższych lat długość infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez PWiK znacznie wzrośnie. Prowadzone przez Spółkę inwestycje, a przede wszystkim realizowany Projekt mają przyczynić się do wzrostu ilości przyjmowanych ścieków. 

Poprzez realizację Projektu stworzy sie możliwość odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej dla nowej grupy mieszkańców aglomeracji.

Poniżej zamieszczono wykres obrazujący sieć.