Sieć wodociągowa

Sieć wodociągowa

Źródłem wody dla istniejącego wodociągu są cztery studnie głębinowe, pracujące w różnych konfiguracjach, w zależności od wielkości zapotrzebowania wody.

{[description]}

Sieć wodociągowa

Źródłem wody dla istniejącego wodociągu są cztery studnie głębinowe, pracujące w różnych konfiguracjach, w zależności od wielkości zapotrzebowania wody.

Wszystkie studnie ujmują do eksploatacji czwartorzędowe piętro wodonośne. Woda surowa po oczyszczeniu w Stacji Uzdatniania Wody trafia do sieci miejskiej. Sieć wodociągowa o długości 118,2 km zaopatruje w wodę miasto i okolice poprzez 2467 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 76,4 km.

Na najbliższe lata zaplanowano dalszy, stopniowy rozwój systemu wodociągowego, co obrazuje poniższy wykres.

 

Długość obsługiwanego systemu wodociagowego w latach 2012 - 2017.