Wizyta Burmistrza Miasta Węgrowa na oczyszczalni ścieków

Wizyta Burmistrza Miasta Węgrowa na oczyszczalni ścieków

{[description]}

8 czerwca br. Burmistrz Węgrowa pan Paweł Marchela odwiedził oczyszczalnię ścieków w Węgrowie. Celem wizyty był nowy obiekt Pompowni Głównej zrealizowany przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach umowy POIS.02.03.00-00-0022/17 „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Węgrowie i Gminie Liw”. W trakcie spotkania dyrektor PWiK Sp. z o.o.  pan Jacek Stosio oprowadził Gościa  po nowym obiekcie i omówił  jego zasady działania. Poruszono również kwestię przyszłych wspólnych  inwestycji w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.