Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przerwa w dostawie wody w ul. Polnej od ul. Kwiatowej do ul. Nadrzecznej.

{[description]}

ZAWIADOMIENIE

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Węgrowie zawiadamia, że w związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej w ul. Polnej w dniu:
08.06.2021 roku w godzinach 11 - 13 nastapi przerwa w dostawie wody
w ul. Polnej od ul. Kwiatowej do ul. Nadrzecznej.

Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.