Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przerwa w dostawie wody w dniu 27.05.2021 w godzinach 9-14 w ulicy Pogodnej.

{[description]}

ZAWIADOMIENIE

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Węgrowie zawiadamia,że w związku z wykonywanymi pracami na sieci wodociągowej w ulicy Pogodnej, w dniu:
27.05.2021 roku w godzinach 9 -14 nastąpi przerwa w dostawie wody.
 
Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.