Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przerwa w dostawie wody w ul. Ob. Westerplatte w godz. 8:30 - 12.

{[description]}

ZAWIADOMIENIE

 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
w Węgrowie zawiadamia,że w związku z wystapieniem awarii na sieci wodociągowej w ul. Ob. Westerplatte w dniu:
31.05.2021 roku w godzinach 8:30 -12 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Ob. Westerplatte
od numeru 9 do ul. Szerokiej.
 
Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.


Tematy:
Awaria