Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w ul. Szerokiej niezbędne jest czasowe wyłączenie wody. W dniu 17.06. 2024 r. ( poniedziałek ) w godz. 10.00 - 15.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w ul. Szerokiej od ul. Al. Partyzantów do ul. Strefowej. Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.

{[description]}