Zawiadomienie

Zawiadomienie

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Węgrowie zawiadamia, że w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Gdańskiej nr 111 do nr 113 ul. gruntowa będą wykonywane prace ziemne .W związku z tym proszę o nie stawianie samochodów w ulicy gruntowej oraz nie wjeżdżanie na posesje na okres ok. miesiąca tj. od dnia 18.06. 2024 r. do 17.07.2024 r.. Za uciążliwości z tym związane przepraszamy.

{[description]}