PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody
24.10.2018

Stacja uzdatniania wody

Pierwsza stacja wodociągowa dla miasta Węgrowa została uruchomiona w 1957 roku. Po 35 latach rozpoczęto użytkowanie stacji uzdatniania wody (SUW) przy ulicy Szamoty. W latach 2002-2003 przeprowadzono gruntowną modernizację SUW. Wykonane działania doprowadziły do znacznego ograniczenia energochłonności poszczególnych obiektów oraz poprawy ich estetyki.
Więcej
Powered by Actualizer & Heuristic