PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W WĘGROWIE

Stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody
06.09.2013

Stacja uzdatniania wody

Pierwsza stacja wodociągowa dla miasta Węgrowa została uruchomiona w 1957 roku. Po 35 latach rozpoczęto użytkowanie stacji uzdatniania wody (SUW) przy ulicy Szamoty. W latach 2002-2003 przeprowadzono gruntowną modernizację SUW. Wykonane działania doprowadziły do znacznego ograniczenia energochłonności poszczególnych obiektów oraz poprawy ich estetyki.
Więcej
06.09.2013

Wskaźniki fizyko - chemiczne wody

W tabeli przedstawiono porównanie parametrów wody zasilającej wodociąg miejski z parametrami dopuszczalnymi przez polskie przepisy i przez dyrektywę UE (próbki z dnia 28.10.2013 r.)   Wskaźniki...
Więcej
06.09.2013

Wskaźniki mikrobiologiczne wody

Próbki z dnia 28.10.2013r.   Wskaźniki mikrobiologiczne wody Wskaźniki jakości wody Liczba bakterii / objętość próbki wg badań Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej najwyższa dopuszczalna...
Więcej
Ścieżka edukacyjna
Wrota Węgrowa
Gmina Liw
Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki fundusz ochrony środowiska
Narodowy fundusz ochrony środowiska
Galeria zdjęć
Powered by Actualizer & Heuristic