Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw

Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw

Projekt nr POIS.02.03.00-00-0022/17

Logotypy projektowe

Zdjęcie projektowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis projektu

Umowa o dofinansowanie projektu „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw” PODPISANA!!!

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie stało się oficjalnym Beneficjentem projektu nr POIS.02.03.00-00-0022/17 pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 2.3 Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

21 maja 2018 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Pana Kazimierza Kujdę a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Węgrowie reprezentowanym przez Dyrektora – Pana Jacka Stosio, podpisana została umowa na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia.

Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności Pani Wicemarszałek Senatu - Marii Koc oraz w towarzystwie Partnerów projektu tj.: Miasta Węgrów reprezentowanego przez Burmistrza Miasta Pana Krzysztofa Wyszogrodzkiego oraz Gminy Liw reprezentowanej przez Wójta Gminy Pana Bogusława Szymańskiego.

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie systemu wodno – kanalizacyjnego w aglomeracji Węgrów, modernizacji SUW oraz działaniach podnoszących efektywność zarządzania systemem.

Zakres projektu

 
Budowa
13,53 km
sieci kanalizacji sanitarnej
 
Budowa
4 szt.
przepompowni ścieków wyposażonych w instalację fotowoltaiczną
 
Budowa
1,15 km
sieci wodociągowej
 

0,27 km
przebudowanej sieci wodociągowej

 

 
530 000 m3/rok
ilość wody, która będzie uzdatniana rocznie po zakończeniu projektu
 
budowa pompowni głównej
wraz z infrastrukturą
 
zakup pojazdów specjalistycznych do monitorowania i obsługi sieci kanalizacji sanitarnej wraz z zestawem do kamerowania sieci

Opis projektu

Powyższe działania inwestycyjne umożliwią zorganizowany odbiór ścieków od dodatkowych, nieprzyłączonych dotychczas mieszkańców aglomeracji – 1031 RLM (osób). Rozbudowa wodociągu pozwoli dostarczyć wodę odpowiedniej jakości dodatkowym 69 osobom. Ponadto inwestycja prowadzić będzie do zmniejszenia zapotrzebowania na energię konwencjonalną, dzięki poprawie efektywności funkcjonowania SUW oraz zmniejszenia strat wody.

Całkowity koszt realizacji projektu 13 869 351,20 PLN, gdzie dofinansowanie wyniesie 7 346 104,55 PLN (netto). Pozostała kwota stanowi wkład własny Beneficjenta tj. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., partnerów projektu – Miasta Węgrów i Gminy Liw oraz obowiązujący podatek VAT.

Zdjęcie projektowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności i galerie projektowe

Dni Węgrowa 2019

W ramach działań promocyjnych podczas Dni Węgrowa Przedsiębiorstwo miało swoje stanowisko promujące Projekt. "Modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w...

Czytaj więcej
30.08.2019

Wycieczka na Stacje Uzdatniania Wody 220

Jak co roku w miesiącu maju oraz czerwcu Przedsiębiorstwo ma okazje gościć na terenie Stacji Uzdatniania Wody uczniów Szkół Podstawowych. Ten rok jest jednak szczególny, ponieważ dzięki realizacji...

Czytaj więcej
13.06.2019

Lekcje edukacyjne ze Szkołami - dla klas 0-3

W ramach promocji realizowanego projektu pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody budowa i rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Węgrowie i gminie Liw" w dniach od 20.05 do 24.05 br. odbył się...

Czytaj więcej
13.06.2019